Comuna Seaca de Padure este situata in partea de Vest a judetului Dolj, avand localitati componente satele:

  • Seaca de Padure – resedinta comunei
  • Rachita de Sus
  • Veleni

Localitatile Rachita de Sus si Seaca de Padure sunt situate pe Drumul Judetean 606 la o distanta de 3 km intre ele, la o distanta de 43 km vest fata de municipiul Craiova (Dolj) si la 43 km est de orasul Vinju – Mare (judetul Mehedinti).
Localitatea Veleni este asezata la 2 km nord fata de aceasta si se intinde pe o lungime de 7 km.
Relieful comunei este deluros si se incadreaza in Campia Inalta a Balacitei, subdiviziune a Piemontului Getic. Vant dominant E – V, indice de umiditate <20, temperatura medie anuala 10.5 grade C, cantitatea medie a precipitatiilor <600 mm/an, altitudine 170 – 250 m.
Geologic suntem situati in zona Platformei moesice in care se intalneste o succesiune stratigrafica de la Cretacic la Cuaternar. Satele vechi au fost identificate in foraje de mare adancime, sunt practic orizontale si sunt dispuse transversiv pe fundamentul Paleozoic.
Zona seismica este situata in macrozona cu grad seismic 7, nivelul maxim al apelor freatice este de 40 – 44 m.

Scurt istoric
Localitatea apare mentionata in „Hrisoavele Domnesti” la 12 iulie 1535 si 17 aprilie 1540 cu denumirea Silistea Seaca: „De la Silistea Seaca pana in obarsie mai intai hotar cu Silistea Bucoviciorului, Vardinitei, Calnovul (Cleanovul) si apoi hotar cu Salcuta „ca sa le fie ocina in Salcuta, din jos, pana la Gura Vladaselului si din sus de Silistea Seaca”
Satele componente au cunoscut o evolutie separata in timp.
Asezarea Seaca de Padure apare la 1727 ca mosie a „Manastirii dintr-un lemn”, la fel si in anul 1819, iar cartografiile din 1831 si 1845 arata ca aceasta situatie a durat pana in 1864 cand mosia a trecut in proprietatea satului asa cum este mentionata si la 1905.
Localitatea Veleni este cunoscuta pana in anul 1930 sub denumirea „Seaca Batrana”.
Satul este asezat intre doua dealuri incepand cu Valea Plenii la Rasarit si Valea Rangului la Apus.
Pana in anul 1950 a fost comuna de sine statatoare, avand o suprafata mai mare si locuitori mai numerosi decat „Seaca Tanara” sau „Seaca Mica” asa cum apare in inscrisuri actuala localitate Seaca de Padure. In timpul domnitorului Cuza locuitorii de pe mosiile asezate pe dealuri au fost siliti sa se aseze in linie, o parte stramutandu-se in comuna Brabova la rasarit.
Satul Rachita de Sus apare in documente sub denumirea de Valcam la 1568 – 1577 sau Valcomu la 23 februarie 1621, cand „Ocina si o parte din vatra satului sunt daruite de Radu Voievod lui Condea Postelnicul. Mai apare in timpul lui Alexandru Mircea-Voievod satul na fost vandut de Udriste lui Tudor Negutatorul din Targoviste „ca sa-si plateasca capul de la pierzare”. In 1633 satul era in stapanirea lui Barbu Postelnicul prin schimb cu mosia Stiubeiu.
In 1819 satul era stapanirea Manastirii Jitianu.

Informatii demografice
Suprafata administrativ teritoriala a comunei este de 5.736 ha din care teren intravilan 222 ha si extravilan 3.991 ha, restul apartinand altor institutii (Ocol Silvic, Ministerul Transporturilor, M.Ap.N.).
La recensamantul populatiei din anul 1992 s-au inregistrat 1695 locuitori – populatie stabila cu 908 locuitori mai putin fata de recensamantul din 1977, iar in anul 2002 – 1386 locuitori – populatie stabila si 630 gospodarii, aceasta descrestere fiind datorata atat sporului natural cu valori mici, dar si exodului tineretului spre oras.
Populatia comunei Seaca de Padure este compusa in exclusivitate din romani, de religie crestin – ortodoxa. In intravilan densitatea locuitorilor este de 6 – 10 loc/ha fuctie de localitatile componente.
In fiecare sat component exista cate o scoala, in 1961-1964 fiind constituie in localitatea Seaca de Padure o scoala cu patru sali de clasa si laborator pentru elevii din clasele I – VIII, la fel in satul Veleni, aceastea fiind reabilitate cu fonduri externe in anul 2003, iar in satul Rachita de Sus o scoala cu 2 sali de clasa pentru elevii din clasele I – IV.
In satul Seaca de Padure si Veleni functioneaza si cate o gradinita pentru prescolari.
In satul Seaca de Padure a fost construit un local de Camin Cultural, renovat in anul 2001.
In satul 1971 a fost dat in folosinta Dispensarul Medical, iar in prezent aici functioneaza cabinetul medical al medicului de familie, fiind modernizata constructia in timp.
Intre anii 1972 – 1979 a avut loc electrificarea comunei in totalitate.
Pe raza comunei isi mai desfasoara activitatea o moara taraneasca, doua localuri ale Cooperativei de Consum, mai multi intreprinzatori comerciali privati.
In comuna exista trei biserici, cate una in fiecare sat component, toate reparate sau reconstruite.
In centrul satului de resedinta in memoria ostasilor cazuti in razboiul pentru reintregirea neamului s-a ridicat un monument comemorativ (obelisc si bust de ostas)
In anii 2006-2007 au fost modernizate drumurile comunale interioare din comuna cu fonduri externe, iar in localitatea de resedinta s-a introdus alimentarea cu apa.